Tüm İktisatçılar Birliği
Türkiye'de Kadının Sosyo-Ekonomik Durumu
[TİB, Türkiye'de Kadının Sosyo-Ekonomik Durumu, TİB Yayınları, 1. baskı, 1975]

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
kurcep@gmx.net
Özgün biçimiyle Acrobat Reader formatında:
Türkiye'de Kadının Sosyo-Ekonomik Durumu (207 KB)

Sayfa başına gidiş