Georges Politzer
Felsefenin Başlangıç İlkeleri
[Türkçesi, Felsefenin Başlangıç İlkeleri, Sol Yayınları.}

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
kurcep@gmx.net
Özgün biçimiyle Acrobat Reader formatında:
Felsefenin Başlangıç İlkeleri (920 KB)İ Ç İ N D E K İ L E R

9

          Georges Politzer, Georges Cogniot

16

          Önsöz, Maurice Le Goas

21

          Yayıncıların Önsözü [Editions Sociales]

BİRİNCİ KISIM
FELSEFE SORUNLARI

27

          GİRİŞ

27

                    I. Felsefeyi Niçin Öğrenmeliyiz?

28

                    II. Felsefe Öğrenmek Zor Bir Şey midir?

29

                    III. Felsefe Nedir?

29

                    IV. Materyalist Felsefe Nedir?

31

                    V. Materyalizm ile Marksizm Arasındaki İlişkiler Nelerdir?

32

                    VI. Burjuvazinin Marksizme Karşı Kampanyalari

35

          BIRINCI BÖLÜM. - Felsefenin Temel Sorunu

35

                    I. Felsefe Öğrenmeye Nasıl Başlamalıyız?

36

                    II. Evreni Açıklamanin İki Biçimi

36

                    III. Madde ve Ruh

37

                    IV. Madde Nedir? Ruh Nedir?

38

                    V. Felsefenin Temel Sorusu ya da Sorunu

38

                    VI. İdealizm ya da Materyalizm

41

          İKİNCİ BÖLÜM. - İdealizm

41

                    I. Ahlaki İdealizm ve Felsefi İdealizm

42

                    II. Berkeley'in İdealizmini Niçin Öğrenmeliyiz?

44

                    III. Berkeley'in İdealizmi

47

                    IV. "İdealist" Uslamlamanın Sonuçları

47

                    V. İdealist Kanıtlar

48

                              1. Ruh Maddeyi Yaratır

48

                              2. Dünya Bizim Düşüncemiz Dışında Mevcut Değildir

49

                              3. Şeyleri Yaratan Bizim Fikirlerimizdir

50

          ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Materyalizm

50

                    I. Niçin Materyalizmi Öğrenmemiz Gerekir?

51

                    II. Materyalizm Nereden Gelir?

51

                    III. Materyalizm Nasıl ve Niçin Gelişti?

53

                    VI. Materyalistlerin İlkeleri ve Kanıtları Nelerdir?

56

          DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. - Kim Haklı: İdealist mi, Materyalist mi?

56

                    I. Sorunu Nasıl Koymalıyız?

57

                    II. Dünyanın Yalnızca Bizim Düşüncemizde Varolduğu Doğru mudur?

59

                    III. Şeyleri Bizim Fikirlerimizin Yarattığı Doğru mudur?

60

                    IV. Ruhun Maddeyi Yarattığı Doğru mudur?

62

                    V. Materyalistler Haklıdırlar ve Bilim Onların İddialarını Tanıtlar

64

          BESINCI BÖLÜM. - Üçüncü Bir Felsefe Var mıdır? Bilinemezcilik

64

                    I. Niçin Üçüncü Bir Felsefe?

65

                    II. Bu Üçüncü Felsefenin İleri Sürdüğü Kanıtlar

66

                    III. Bu Felsefe Nereden Geliyor?

67

                    IV. Vardığı Sonuçlar

69

                    V. Bu "Üçüncü" Felsefe Nasıl Çürütülür?

71

                    VI. Vargı

İKİNCİ KISIM
FELSEFİ MATERYALIZM

75

          BIRINCI BÖLÜM. - Madde ve Materyalistler

75

                    I. Madde Nedir?

76

                    II. Birbirini İzleyen Madde Teorileri

78

                    III. Materyalistlere Göre Madde Nedir?

78

                    IV. Uzay, Zaman, Hareket ve Madde

80

                    V. Vargı

82

          IKINCI BÖLÜM. - Materyalist Olmak Ne Demektir?

82

                    I. Teori ile Pratiğin Birliği

83

                    II. Düşünce Alanında Materyalizm Yanlısı Olmak Ne Demektir?

85

                    III. Pratikte Nasıl Materyalist Olunur?

85

                              a) Sorunun Birinci Yönü

86

                              b) Sorunun İkinci Yönü

88

                    IV. Vargı

89

          ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Materyalizmin Tarihi

90

                    I. Bu Tarihi Öğrenme Zorunluluğu

91

                    II. Marksizm-Öncesi Materyalizm

91

                              1. Yunan Antikçağı

93

                              2. İngiliz Materyalizmi

95

                              3. Fransa'da Materyalizm

96

                              4. 18. Yüzyıl Materyalizmi

99

                    III. İdealizm Nereden Gelir?

100

                    IV. Din Nereden Gelir?

102

                    V. Marksizm-Öncesi Materyalizmin Değerleri

104

                    VI. Marksizm-Öncesi Materyalizmin Yanlışları

ÜÇÜNCÜ KISIM
METAFİZİĞİN İNCELENMESİ

111

          TEK BÖLÜM. - "Metafizik Yöntem" Nedir?

112

                    I. Bu Yöntemin Temel Özellikleri

113

                              1. Metafizik Yöntemin Birinci Temel Özelliği: Özdeşlik İlkesi

116

                              2. Metafizik Yöntemin İkinci Temel Özelliği: Şeylerden Ayırma (Tecrit)

117

                              3. Üçüncü Temel Özellik: Sonsuz ve Aşılmaz Bölmeler

118

                              4. Dördüncü Temel Özellik: Karsitlarin Karşı Karşıya Konması

120

                    II. Özet

121

                    III. Metafizik Doğa Anlayışı

123

                    IV. Metafizik Toplum Anlayışı

124

                    V. Metafizik Düşünce Anlayışı

125

                    VI. Mantık Nedir?

127

                    VII. "Metafizik" Sözcüğünün Açıklaması

DÖRDÜNCÜ KISIM
DİYALEKTİĞİN İNCELENMESİ

131

          BİRİNCİ BÖLÜM. - Diyalektiğin İncelenmesine Giriş

131

                    I. Hazırlayıcı Uyarılar

133

                    II. Diyalektik Yöntem Nereden Doğmuştur?

135

                    III. Diyalektik, Uzun Zaman Niçin Metafizik Yöntemin Baskısı Altında Kaldı?

136

                    IV. 18. Yüzyıl Materyalizmi Niçin Metafizikti?

138

                    V. Diyalektik Materyalizm Nasıl Doğdu: Hegel ve Marx

141

          IKINCI BÖLÜM. - Diyalektiğin Yasaları. Birinci Yasa: Diyalektik Değişme

141

                    I. Diyalektik Hareketten Ne Anlaşılır?

143

                    II. "Diyalektik İçin Kesin, Mutlak, Kutsal Hiçbir Şey Yoktur"

145

                    III. Süreç

148

          ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - İkinci Yasa: Karşılıklı Etki

148

                    I. Süreçlerin Zincirleme Sıralanışı

152

                    II. 19. Yüzyılın Büyük Buluşları

152

                              1. Canlı Hücrenin ve Gelişiminin Bulunuşu

153

                              2. Enerjinin Dönüşümünün Bulunuşu

153

                              3. İnsanda ve Hayvanlarda Evrimin Bulunuşu

154

                    III. Tarihsel Gelişme ya da Sarmal (Spiral) Gelişme

155

                    IV. Vargı

157

          DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. - Üçüncü Yasa: Çelişki

158

                    I. Yasam ve Ölüm

159

                    II. Şeyler Kendi Karşıtlarına Dönüşür

162

                    III. Olumlama, Yadsıma ve Yadsımanın Yadsınması

166

                    IV. Durumu Gözden Geçirelim

167

                    V. Karşıtların Birliği

169

                    VI. Sakınılacak Yanlışlar

171

                    VII. Diyalektiğin Pratik Sonuçları

174

          BEŞİNCİ BÖLÜM. - Dördüncü Yasa: Niceliğin Niteliğe Dönüşmesi ya da Sıçramalı İlerleme Yasası

174

                    I. Reformlar mı Devrim mi?

178

                    II. Tarihsel Materyalizm

178

                              1. Tarih Nasıl Açıklanır?

179

                              2. Tarih İnsanlarin Eseridir

BEŞİNCİ KISIM
TARİHSEL MATERYALİZM

185

          BİRİNCİ BÖLÜM. - Tarihin Devindirici Güçleri

185

                    I. Sakınılması Gereken Yanlış Bir Düşünce

186

                    II. "Toplumsal Varlık" ve Bilinç

187

                    III. İdealist Teoriler

188

                    IV. "Toplumsal Varlık" ve Yaşam Koşulları

189

                    V. Sınıf Savaşımları, Tarihin Devindiricisi

193

          İKİNCİ BÖLÜM. - Sınıflar Nereden Gelir, Ekonomik Koşullar Nereden Gelir?

194

                    I. Birinci Büyük İşbölümü

195

                    II. Toplumun Sınıflara İlk Bölünüşü

195

                    III. İkinci Büyük İşbölümü

196

                    IV. Toplumun Sınıflara İkinci Bölünüşü

198

                    V. Ekonomik Koşulları Belirleyen Şey

199

                    VI. Üretim Tarzları

200

                    VII. Uyarılar

ALTINCI KISIM
DIYALEKTIK MATERYALIZM VE IDEOLOJILER

205

          TEK BÖLÜM. - Diyalektik Yöntemin İdeolojilere Uygulanması

205

                    I. Marksizm İçin İdeolojilerin Önemi Nedir?

206

                    II. İdeoloji Nedir? (İdeolojik Etken ve İdeolojik Biçimler)

207

                    III. Ekonomik Yapı ve İdeolojik Yapı

210

                    IV. Doğru Bilinç ve Yanlış Bilinç

211

                    V. İdeolojik Etkenlerin Etki ve Tepkisi

214

                    VI. Diyalektik Tahlil Yöntemi

216

                    VII. İdeolojik Savaşımın Zorunluluğu

218

                    VIII. Vargı

220

          Adlar ve Kavramlar DiziniSayfa başına gidiş