Paul A. Baran
Büyümenin Ekonomi Politiği


"Büyümenin Ekonomi Politiği", Prof. Paul A. Baran'ın incelemesi.
İngilizceden çeviren Dr. Ergin Günçe
Monthly Review, 1957.
May Yayınları, I. Basım, Ekim 1974.

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
kurcep@gmx.net
İ Ç İ N D E K İ L E R

Çevirenin Kısa Sözü

7

İlk Sözler

11

1962 Basımına Önsöz

17

BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ

BİR: Genel Bakış

69

İKİ: Ekonomik Artık Kavramı

103

ÜÇ: Tekelci Kapitalizmde Durgunluk ve Devinim I

139

DÖRT: Tekelci Kapitalizmde Durgunluk ve Devinim II

204

BEŞ: Gerikalmışlığın Kökenleri

276

ALTI: Gerikalmışlığın Yapısal Sorunları I

319

YEDİ: Gerikalmışlığın Yapısal Sorunları II

375

SEKİZ: Dik Yokuş

445

Neler Dediler

523
Sayfa başına gidiş