KURTULUŞ CEPHESİ - Mayıs-Haziran 2001


Özgün biçimiyle Acrobat Reader formatında:
Kurtuluş Cephesi, 61. Sayı (644 KB)

Dünya üretimindeki değişmeler

(IMF ve Dünya Bankası sınıflamasına göre)

 

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

ABD

3.1

2.7

4.0

2.7

3.6

4.2

4.3

4.2

5.0

1.5

Japonya

1.0

0.3

0.6

1.5

5.0

1.6

-2.5

0.3

1.7

0.6

Almanya

2.2

-1.1

2.3

1.7

0.8

1.5

2.2

1.5

3.0

1.9

Fransa

1.5

-0.9

2.1

1.8

1.1

2.0

3.4

2.7

3.2

2.6

İtalya

0.8

-0.9

2.2

2.9

1.1

1.8

1.5

1.4

2.9

2.9

İngiltere

0.1

2.3

4.4

2.8

2.6

3.5

2.2

2.0

3.0

2.6

Kanada

0.9

2.3

4.7

2.8

1.7

4.0

3.1

4.2

4.7

2.3

"Gelişmekte Olan Ülkeler"

6.4

6.4

6.7

6.1

6.5

5.8

3.2

3.8

5.8

5.0

"Geçiş Ülkeleri"

-14.4

-7.6

-7.6

-1.4

-0.6

1.7

-0.7

2.4

5.8

4.0

Dünya Ticaret Hacmindeki Değişmeler (Yıllık)

Toplam

4.7

3.8

9.0

9.1

6.7

9.7

4.2

4.6

12.4

6.7

Sektörler İtibariyle Özelleştirme

(Milyon dolar)

 

1997

1998

1999

Toplam

[1990-1999]

Altyapı

37.370

39.964

11.669

154.347

Telekomünikasyon

12.863

26.619

5.340

76.110

Enerji

17.979

9.994

5.545

53.427

İmalat sanayi

7.795

2.167

3.127

50.152

Demir-Çelik

916

3

303

9.613

Kimya

1.222

514

908

6.060

Hammadde

12.932

3.125

18.085

59.917

Petrol ve gaz

7.956

1.975

17.985

45.074

Madencilik

4.418

971

17

9.001

Finans ve Bankacılık

3.445

3.149

9.007

38.008

Hizmetler ve diğer

5.031

905

2.188

13.289

Toplam

66.573

49.309

44.076

315.712

[Kaynak: Dünya Bankası Özelleştirme Verileri]

Sayfa başına gidiş